انفجار کپسول گاز پیک نیک ٤ کارگر ساختمانی را روانە بیمارستان کرد


KMMK:

روز جمعە۲٤خرداد ماە ۱۳۹۸، چهار کارگر ساختمانی بر اثر انفجار کپسول گاز در یک ساختمان در حال ساخت در مهاباد دچار مصدومیت شدند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی جمهوری اسلامی ایران در مهاباد گفت: “انفجار کپسول گاز از نوع پیک نیک در یک ساختمان مسکونی نیمه کاره این شهرستان چهار کارگر را مصدوم و روانه بیمارستان کرد” ، چهار کارگر مصدوم به بیمارستان این شهر منتقل شدە اما این افراد به علت شدت جراحت‌های وارده به مرکز استان اعزام شدەاند”.

ایران یکی از برجستەترین کشورهای جهان در رابطه با عدم ایمنی در هنگام کار و اساسا محل کار برای کارگران و کاسبکاران است که هر ساله ده ها کارگر هنگام کار جان خود را ازدست دادە و یا مصدوم و مجروح می شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

ارتباط
@KMMKADMIN

کانال تلگرام
@KMMKKURDISTAN