اعتصاب دانش آموزان دبیرستان دخترانه مدرسه زینبیه در کامیاران در اعتراض به پرداخت هزینه برگه امتحانی

KMMK:
یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸ شمسی دانش آموزان دبیرستان دخترانه مدرسه زینبیه شهر کامیاران بدنبال درخواست پرداخت هزینه برگه امتحانی از سوی معاون مدرسه دست به اعتصاب زده بودند با عقب نشینی مدیران دبیرستان پایان یافت.
بر اساس گزارش دریافتی صبح یکشنبه ساعت ۱۰۳۰دقیقه که قرار بود یکی از امتحانات پایانی ایندانش آموزان برگزار شود، قبل از شروع امتحان معاون مدرسه دانش آموزان را به صف کرده و خواستار پرداخت ۵۰ هزار تومان بابت هزینه برگهای امتحانی شده بود، اما این درخواست با مقاومت دانش آموزان روبه رو شده و به همین دلیل آنها دست به اعتصاب زده بودند.
مقاومت و اعتصاب دانش آموزان باعث شد که فرماندار و رئیس آموزش و پرورش حکومت ایران که به این مدرسه رفته بودند، نسبت به پرداخت هزینه برگه امتحانی عقب نشینی کنند.
پس از عقب نشینی مسئولان مدرسه نسبت به پرداخت هزینه، دانش آموزان سر جلسه امتحان رفته و امتحان خود را نوشته‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان