اورميه / انتقال دو زندانی سیاسی، یک‌تن به بيمارستان و دیگری به بازداشتگاه سپاه پاسداران

KMMK:

١٨ خرداد ١٣٩٨ شمسى، یک زندانى سياسى به نام جواد احمدى به دليل وخامت وضعیت جسمانى به بيمارستان شهر اورميه منتقل شد.

همچنين ١٩ خرداد، زندانى سياسى عصمت سلحشور براى دومين بار از زندان مركزى جمهورى اسلامى در شهر اورميه جهت بازجويى مجدد به بازداشتگاه سپاه پاسداران در این شهر منتقل شد.

جواد احمدى سال ١٣٩٤ توسط نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى به اتهام عضويت در يكى از احزاب مخالف جمهورى اسلامى بازداشت و سپس به ۵ سال حبس تعزيرى محكوم شد. این حکم بعداً به چهار سال كاهش يافت.

لازم به ذکر است که نامبرده پس از یک روز درد کشیدنِ ناشى از التهاب و سنگ كليه به بيمارستان منتقل‌شده است.

همچنين زندانى سياسى عصمت سلحشور براى دومين بار متوالى در طول دو ماه گذشته به بازداشتگاه سپاه پاسداران در شهر اورميه منتقل‌شده، وی ماه گذشته به مدت پانزده روز تحت بازجويى اين نيروها بوده است.

عصمت سلحشور سال ۹۶ بازداشت و به اتهام همكارى با يكى از احزاب اپوزيسيون كوردستانى، به ۵ سال حبس تعزيرى محكوم شد.

طی دو روز گذشته دو زندانى سياسى «كمال حسن رمضان محکوم‌به اعدام و عصمت سلحشور محکوم‌به ۵ سال حبس» از زندان مركزى جمهورى اسلامى در شهر اورميه براى بازجويى مجدد به بازداشتگاه سپاه پاسداران در این شهر منتقل‌شده‌اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان