کمیسیون اروپا/ نقض حقوق بشر در ترکیە افزایش یافته است

KMMK:
کمیسیون اروپا در آخرین گزارش منتشر شده خود در مورد ترکیه اعلام کرده است که ترکیه از اصول و قوانین استاندارد اتحادیه اروپا دور شده و بیشتر از همیشه در جهت نقض حقوق بشر قدم برداشته است.
در گزارش آمده است که ترکیه در مقایسه با سالیان گذشته از مواضع حقوق بشری و دمکراسی عقب نشینی کرده است. نقض حقوق بشر از سوی دولت ترکیه افزایش یافته و همچنین از نظر اقتصادی نیز در مقایسه با حکومتهای دیگر افت شدیدی داشته است.
در ادامه گزارش درج شده‌است، ترکیه از نظر آزادی عقیده، تجمعات و سایر حقوق در شرایط بسیار بدی قرار دارد. اعمال فشار سیاسی بر قضات و دادستانها تاثیر منفی فراوانی بر آزادی قضاوت در این کشور داشته است.
در این گزارش به انتخابات ۳۱ ماه مارس شهرداریها اشاره شده است. همچنین اشاره شده است که در چهار شهرداری HDP پیشتاز بوده اما این شهرداریها واگذار نشدند. همچنین از انحلال انتخابات استانبول و برگزاری دور دوم اشاره شده است.
انتشار این گزارش در حالیست که هزاران فعال سیاسی، مدنی و حقوق بشری کورد از سوی حکومت ترکیه بازداشت شده اند،
در میان بازداشت شدگان اشخاصی همچون صلاح الدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداخ، گلتن کشاناک و ادریس بالوکن قرار دارند.
جدای از بازداشتها، ویران کردن بسیاری از شهر و روستاهای شمال کوردستان و بمباران مداوم جنوب و غرب کوردستان و اشغال کانتون عفرین از سایراعمال ضد حقوق بشری ترکیه است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان