انتقال یکی از فعالین محیط زیستی به زندان جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

یک شنبه ۵ خرداد ماه سال ۱۳۹۸ ،یک فعال محیط زیستی به نام” فرهاد محمدی” از زندان اداره اطلاعات به بخش قرنطینه زندان مرکزی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه منتقل شد.

برا اساس گزارش، امروز دوشنبه دادگاهی وی در بخش دوم دادگاه انقلاب در شهر سنه برگزار شد که درخواست قرار وثیقه برای آزادی موقت او از طرف دادگاه انقلاب رد شد.

جای یاد آوری است که فرهاد محمدی ، وکیل و رئیس بخش کوردستان حزب وحدت ملی و فعال محیط زیستی در ۱۲ دی ماه سال گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و تا به امروز در زندان و تک سلولی های اداره اطلاعات زیر شکنجه ، بازپرسی و پرس و جو بوده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan