سیاستهای استعماری حکومت ایران ۵۴ درصد از جمعیت استان سنه را به حاشیه نشینی مجبور کرده است

KMMK:

پنج‌شنبه دوم خرداد ۱۳۹۸ شمسی، مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری ج.ا.ایران در استان سنه (کوردستان) در نشستی با عنوان «بررسی عملکرد دفاتر تسهیلگری در محلات حاشیه‌نشین» اعلام کرده است که: تنها در شهر سنه ۱۷ محله حاشیه‌نشین وجود دارد، این آمار جدای از مناطق حاشیه‌نشین دیگر این استان و سایر استان‌های شرق کوردستان می‌باشد.

بر اساس گفته‌های این مقام حکومتی ایران ۵۴ درصد جمعیت استان سنه حاشیه‌نشین هستند، این درصد به معنای سکونت قریب ۶۲ هزار و ۴۱۷ خانوار در مناطق حاشیه شهر می‌باشد.

سیاست‌های استعماری حکومت ایران در طول چهار دهه حاکمیت حکومت اسلامی موجب رشد سریع بیکاری و فقر مردم در شرق کوردستان شده است.

 ساکنین شهرها و روستاهای شرق کوردستان از هرگونه امکانات اولیه زندگی محروم بوده و حکومت بودجه‌های اختصاصی بسیار اندک موجود را صرف پروژه‌های امنیتی و نظامی خود می‌کند.

 قابل‌ذکر است که اکثر مناطق شرق کوردستان و بخصوص محلات حاشیه‌نشین فاقد مدرسه، درمانگاه، آب‌لوله‌کشی، جاده آسفالت و فاضلاب سرپوشیده و پارک و امکانات تفریحی و ورزشی هستند.

این در حالی است که شرق کوردستان سرشار از منابع طبیعی، نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده، پتانسیل‌های توسعه صنعتی و اقتصادی است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان