اورمیه/ تحصن و تجمع اعتراضی کارگران شهرداری نسبت به معوقات مزدی

KMMK:

پنج‌شنبه دوم خرداد ۱۳۹٨، جمعی از کارگران شهرداری در اورمیه و تعدادی از رانندگان شاغل در این نهاد جلوی درب شهرداری تحصن کردند.

کارگران و راننده‌های شهرداری با در دست داشتن پلاکاردهایی و سردادن شعار به علت سطح نازل دستمزدها و پرداخت نشدن حقوق معوقه ۶ ماه گذشته خود در جلوی شهرداری، به نشان اعتراض تجمع کردند.

لازم به ذکر است؛ با توجه به اینکه در مدت اخیر برای بار چندم است که کارگران شهرداری در اقدام اعتراضی گردهمایی انجام داده‌اند اما تابه‌حال از سوی هیچ نهاد حکومتی ازجمله شهرداری پاسخی درخور اعلام، و اقدامی مثبت صورت نگرفته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان