اورمیه/انتقال مجدد یک متهم سیاسی از زندان مرکزی به اداره‎ی اطلاعات

KMMK: ‌

روز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹٨ یک متهم سیاسی اهل اورمیه در شرق کوردستان به نام «نعمت صمدی»
مجدداً و به دلایل نامعلومی از زندان مرکزی به اداره‎ی اطلاعات در شهر اورمیه منتقل شد.

 نعمت صمدی در تاریخ دوم اردیبهشت بازداشت و پس از سپری کردن چندین روز بازجویی در اداره اطلاعات، ۱۵ اردیبهشت به زندان جمهوری اسلامی ایران در اورمیه منتقل‌شده بود؛ اما روز سه‌شنبه دوباره و به دلایلی که تا لحظه تهیه این خبر نامعلوم است مجدداً به بازداشتگاه اداره اطلاعات منتقل‌شده است.

لازم به ذکر است؛ اتهام نعمت صمدی همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت ایران اعلام‌شده است.


جمعیت حقوق بشر کوردستان