تداوم بمباران و جاسوسی دولت ترکیه در اقلیم جنوب کوردستان

KMMK:

بیش از یک سال است نیروهای نظامی ترکیه منطقه برادوست از توابع استان دهوک در اقلیم جنوب کوردستان را به اشغال خود در آورده اند، چندین پایگاه سربازی و جاسوسی در این منطقه احداث کرده و از طریق هواپیماهای جاسوسی به صورت مداوم ساکنین، زمینهای کشاورزی، مراتع، باغها و منازل ساکنین را زیر نظر گرفته، قصد دارند مردم ساکن در این ناحیه محل زندگیشان را ترک کرده و منطقه را ویران کرده به صورتی که هیچ کوردی توانایی زندگی در این محل را نداشته باشد.

در گفتگویی که شبکه خبر گزاری فرات نیوز با ساکنین منطقه داشته یکی از کوردهای این ناحیه اذعان داشت؛ از آغاز ورود نیروهای دولت ترکیه امکان زندگی برایمان دشوار گشته، دائما از سوی هواپیماهای جنگی و جاسوسی ترکیه تهدید شده و دهها نفر از ساکنین به وسیله بمبارانها جان باخته اند.
همچنین یکی دیگر از ساکنین افزود؛ هواپیماهای جاسوسی روزانه روستاهای دشت هیرت را زیر نظر دارند حتی هنگامی که ما مشغول انجام امور روزمره هستیم از سوی آنها زیر نظر گرفته می شویم.
چند تن از اهالی اذعان داشتند؛ زندگی ما فرقی با کوردهای غرب کوردستان در عفرین و قامیشلو ندارد. حتی گذران زندگیمان از کوردهای شرق کوردستان که گرفتار سیل شده و جان و مالشان آسیب فراوان دیده دشوارتر است.
لازم به ذکر است؛ ساکنین این منطقه از جنوب کوردستان به دلیل سکوت حکومت اقلیم کوردستان در قبال تجاوز نیروهای نظامی ترکیه و بمبارانهای مداوم و کشته شدن روزانه ساکنین از دولت عراق خواستند تا فکری به حال وضع زندگیشان در سایه تجاوزات دولت ترکیه کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان