محروميت زندانى سياسى كورد در زندان شهر اورميه از خدمات درمانى

KMMK: ‌

زندانى سياسى على بدرخانى كه در زندان حكومت جمهورى اسلامى در شهر اورميه بسر مى برد در شرايط جسمانى بد قرار دارد ولى مسئولين زندان وى را از خدمات درمانى خارج از زندان محروم كرده اند.

گزارشها حاكى از این است كه مسولين زندان نسبت به درخواست هاى مكرر على بدرخانى زندانى سياسى كه از بيمارى كليه رنج مى برد بى اعتنائى كرده و از اعزام وى به بيمارستان ممانعت بعمل مى آورند. حتى در بهدارى داخل زندان نيز به وى اجازه استفاده از خدمات درمانى نمى دهند.

نامبردە در بند كارگران زندان كه مربوط به زندانيان جرائم عمومى است و بيش از ٣ برابر ظرفيت در آن زندانی نگهداری میشود بسر میبرد اين شرايط بر مشكلات جسمى وى دامن زده است.

شایان ذکر است بدرخانی در مرداد ماه سال ٩٧ در اعتراض به عدم رعايت اصل تفكيك جرائم و نگهدارى وى در بند عمومى دست به اعتصاب غذا زده بود و به سلول انفرادى منتقل شده بود.

لازم به ذكر است كه ، زندانى سياسى على بدرخانى توسط شعبه يك دادگاه انقلاب حكومت جمهورى اسلامى در شهر اورميه به تحمل ٣ سال حبس محكوم شد كه حكم صادره در تاريخ ٢٦ اسفند ماه ٩٥ به وى ابلاغ و در بهار ٩٦ بازداشت و جهت اجراى حكم به زندان منتقل شد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان