اعدام یک زندانی در شیروان

KMMK:

روز شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ یک زندانی به نام “سلمان آذرپناه” در شرق کوردستان و زندان شیروان توسط نیروهای قضایی حکومت ایران اعدام شد.

به گفته یک منبع آگاه؛ سلمان آذرپناه از سال ۹۲به اتهام قتل عمد در زندان بسر میبرد. همان منبع اذعان داشت قتل صورت گرفته در دفاع از ناموس بوده است.

براساس اعلان مراکز آمار فعالین حقوق بشر ایران بیش از ۷۲ درصد از اعدامها در زندان های حکومت از سوی نهادهای رسانه های حکومتی اعلام نشده است که به اصلاح به آن “اعدام مخفیانه” میگویند.

بر اساس دادەهای مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جدید میلادی تاکنون ۵ شهروند کورد اعدام شدەاند کە با احتساب این شهروند تعداد اعدامیان بە ۶ شهروند میرسند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان