فولاد زاگروس كوردستان/ عدم پرداخت معوقه‌های مزدی كارگران اخراجى پس از ۵ سال

KMMK:

شنبه ۲۵ اسفند ١٣٩٧ خورشيدى؛ باوجود گذشت پنج سال از اخراج ٣٠ تن از كارگران پیمانکاری فولاد زاگروس و قول پرداخت حقوق معوقه‌شان تابه‌حال باوجود پيگيرى اين كارگران و نارضايتى آن‌ها از عدم دريافت حقوقشان، هنوز حقوقشان پرداخت نگرديده است. اين در حالی است كه اين كارگران اميدوارند تا پايان سال ١٣٩٧ موفق به دريافت حقوقشان شوند.

كارخانه فولاد زاگرس كوردستان واقع در شهر قروه واقع در استان سنه (استان کوردستان)، چند سال است كه به علت مشكلات مالى تعطیل‌شده است.

بر اساس گزارش سازمان‌های حكومتى و مدنى، ايران حقوق برحق كارگران بخش خصوصى و حتى بخش دولتى را نقض نموده و همچنين طبقه كارگر در خصوص بيمه اجتماعى و استاندارد كارى درگير مشكلات زيادى هستند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان