تداوم بازداشت ها در پیرانشار از سوی نیروهای حکومتی ایران

KMMK:

شنبه ۱٨اسفند ۱۳۹۷ نیروهای امنیتی اداره اطلاعات حکومت ایران شهروند پیرانشاری عبدالسلام حسینی را بازداشت کردند.

بر اساس اطلاعات دریافتی، نیروهای امنیتی حکومت ایران با در دست داشتن حکم بازداشت، نامبرده را بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل کردند.

لازم به یادآوری است؛ طی هفته های اخیر این سومین بازداشتی توسط نیروهای حکومت ایران در پیرانشار میباشد.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۸۱ نفر بازداشت که با احتساب این شهروند پیرانشاری، تعداد بازداشتی ها به ۸۲ نفر رسیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان