احضار دو شهروند در شرق کوردستان

KMMK:

روز سه‌شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۷، یک شهروند کورد اهل سنه (سنندج) به نام محمدصادق احمدی نیا، از سوی شعبه چهارم بازپرسی محاکم جمهوری اسلامی در سنه، طی احضاریه‌ای به اتهام توهین به رهبر حکومت ایران و اهانت به امام حسین از طریق بیان مطالب در شبکه‌های اجتماعی، به این شعبه احضار و باید طی ده روز در شعبه مذکور حضور یابد.

به نقل از کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، یک شهروند اهل استان اورمیه به نام اولدوز قاسمی (فعال ترک) از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر جمهوری اسلامی در این استان، برای تاریخ ۲۱ اسفندماه سال جاری به این دادگاه احضار شده است.

بر اساس این ابلاغیه باید خانم قاسمی در زمان مقرر، در خصوص شکایت معاون دادستان عمومی و انقلاب بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر حاضر شود.

خانم قاسمی، در بهار و اواخر تابستان امسال دو بار بازداشت و با تودیع وثیقه به‌صورت موقت از زندان آزادشده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

@kmmkkurdistan