صدور حکم اعدام برای یک شهروند اهل سرپل زهاو

KMMK:

قاضی صلواتی، قاضی دادگاه انقلاب حکومتی برای «فریدون ذاکری نسب» شهروند ٢٩ ساله اهل سرپل زهاو (سرپل ذهاب) با اتهام شرکت در حمله مسلحانه به ساختمان مجلس حکومت و قبر خمینی حکم اعدام صادر کرد.

بنا به گزارش کمپین حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی: «فریدون ذاکری نسب» دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بوده و مسئولیت کمیته کونگ فوتوای کرماشان را به عهده داشته است.

باید یادآور شد که پیش‌تر در تاریخ ١٦تیرماه ٩٧ حکم اعدام ٨نفر از شهروندان اهل کرماشان به همین اتهام اجراشده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان