بازداشت یک شهروند در شهرستان سنه

KMMK:

چهارشنبه اول بهمن ماە ۱۳۹۷ خورشیدی، فعالی مدنی اهل روستای باینچو (باینچوب) از توابع شهر سنه (سنندج) به نام پوریا احمدی از سوی نیروهای امنیتی اطلاعات جمهوری اسلامی در این شهر بازداشت شد.

لازم بە ذکر است بازداشت و فشار بر فعالین سیاسی و اجتماعی و محیط زیستی در شرق کوردستان روز بە روز افزایش می‌یابد. طبق گزارش‌های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان (KMMK) از اوایل سال جدید میلادی تاکنون دست‌کم ٦۳ نفر در شرق کوردستان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و زندانی شدەاست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان