شنو/ یک هم‌وطن جهت تحمل دوران حبس به زندان منتقل شد

KMMK:

۲۵ بهمن ۱۳۹۷ خورشیدی، محمدامین شیلان آباد جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان جمهوری اسلامی ایران در شنو منتقل‌شده است.

محمدامین شیلان آباد که پیش‌تر از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در اورمیه به اتهام همکاری با احزاب کوردستانی و اقدام علیه امنیت ملی به تحمل چهار سال حبس تعزیری و همچنین چهار سال حکم تعلیقی محکوم‌شده بود وی هفته گذشته جهت تحمل حبس به زندان منتقل‌شده است.

قابل‌ذکر است که: محمدامین شیلان آباد در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۳۹۶ از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر شنو (اشنویه) بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات جمهوری اسلامی ایران منتقل‌شده بود و پس از مدتی از سوی دادگاه جمهوری اسلامی ایران در اورمیه به تحمل چهار سال حبس تعزیری و همچنین چهار سال تعلیقی نیز محکوم‌شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان