خودكشى يك سرباز اهل بوكان

Kmmk:
در چند روز گذشته يك سرباز اهل شهر بوكان به نام عثمان خضرى فرزند محمد در محل خدمت سربازى خود در پادگان مراغه به زندگى خود پايان داد.
طبق گزارش ، دليل خودكشى اين سرباز هنوز اعلام نشده ، ولى همچون حوادث ناگوار مشابه گذشته بيشتر اين موارد به دليل تحقير و تبعيض ملى و ندادن مرخصى و برخوردهاى خشونت اميز، شكنجه مى باشد.

بر اساس مركز امار جمعيت حقوق بشر كوردستان از ابتداى سال جديد ميلادى تا كنون ٣ مرد ، ٤ زن ، دختر و پسرى زير ١٨ سال و يك سرباز در شرق كوردستان اقدام به خودكشى كرده و به زندگى خود پايان داده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان