مسعود شمس نژاد بە شش سال حبس محکوم شد

KMMK

روز يكشنبه ٢١ بهمن ماه سال ١٣٩٧ شمسى، مسعود شمس نژاد وکیل پرونده هاى حقوق بشرى فعالين كورد از سوى دادگاه انقلاب جمهورى اسلامى در شهر اورميه به اتهام تبليغ عليه نظام و اقدام عليه امنيت ملى به ٦ سال حبس محكوم شد.

طبق گزارش رسيده، مسعود شمس نژاد از تاريخ ١٨ دى ماه سال جارى در بازداشت به سر مى برد و جلسه دادگاه نامبرده در روز ١١ بهمن ماه بدون حضور وكيل در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اسلامى در شهر اورميه برگزار شد و ایشان از سوى شعبه اجراى احكام زندان مركزى شهر اورميه احضار و حكم ٦ سال حبس تعزيرى به وى ابلاغ شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان