ضبط كالاهاى كاسبكاران از سوى نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران

KMMK :
روز جمعه ١٢ بهمن سال ١٣٩٧ شمسى ، نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران در منطقه سردشت گروهى از كولبران را مورد هدف تيراندازى خود قرار داده و بعداً كالاها و اسب هاى انها را ضبط كردند.

تعدادى از كاسبكاران در حوالى روستاى بيتوش از توابع شهر سردشت در كمين نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران مى افتند كه در نتيجەى آن ٥ رأس از اسب كاسبكاران از پاى درامدە و همچنين ١٥ رأس اسب و كالاهاى متعلق به انان نيز ضبط میشود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان
@kmmkkurdistan