انتقال دو شهروند کورد اورمیەای از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندانی در نقده

KMMK:

اواخر دی‌ماه، دو شهروند کورد بهزاد شهسوار فرزند میکائیل و سیامند شهسوار فرزند مصطفی اهل دیزج مرگور با تمدید قرار بازداشت به مدت دو ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات ایران در اورمیه به زندان این حکومت در نقده انتقال یافتند.

این دو شهروند کور د به همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران متهم و از دسترسی به وکیل محروم می‌باشند.

نامبردگان اوایل دی‌ماه در پایانه مرزی حاج عمران بازداشت و به اداره اطلاعات در اورمیه منتقل شده بودند.

مأموران بخش حراست پایانه مرزی حکومت ایران در حاج عمران در حین تفتیش موبایل این دو شهروند ، داده‌های خصوصی را که بر روی گوشی آنان بوده بررسی و سپس نیروهای اطلاعاتی آنان را به هواداری و همکاری با یکی از احزاب کورد متهم و بازداشت کرده‌ بودند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان