کامیران/ یک فعال محیط زیست بازداشت شد


kmmk

شنبە ۱۵ دی‌ماە ۱۳۹۷ خورشیدی یک فعال محیط زیست اهل کامیران در شرق کوردستان توسط نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در این شهر بازداشت شد.

گزارشها حاکی از اینست کە روز شنبە نیروهای اطلاعات حکومت جمهوری اسلامی ایران عیسی فیضی فعال محیط‌زیست را در محل کارش بازداشت کردەاند و تاکنون از محل و دلیل بازداشت وی اطلاعی در دست نمیباشد.

لازم بە ذکر است کە حکومت جمهوری اسلامی مدتهاست کە سیاست سرکوب و دستگیری فعالان محیط‌زیست را درپیش گرفتە است و هم اکنون تعداد زیادی از این فعالان در زندان بسر میبرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
@kmmkkurdistan