قتل يك كولبر ديگر در بانه

Kmmk,

روز ٢٣ آذر ماه ١٣٩٧ خورشيدى ، يك كولبر به مشخصات ” رحمان كتابى ” اهل روستاى ننور از سوى پاسگاه هنگه ژال از توابع شهر بانه در شرق كوردستان مورد هدف تيراندازى قرار گرفته و جان خود را از دست مى دهد.
رحمان كتابى متأهل و داراى ٥ فرزند و تنها نان آور خانه بودەاست.

در كمتر از ٢٤ ساعت گذشته ٣ كولبر در شرق كوردستان جان خود را از دست داده اند.

بر اساس مركز آمار جمعيت حقوق بشر كوردستان kmmk ، از ابتداى سال ميلادى جارى تاكنون ٦٢ كولبر كشته و ٩٦ كولبر نيز از سوى نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى زخمى و كشته شده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان