حکم یک سال زندان برای شهروند کورد صادر شد

kmmk:

۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، کورش شریف پور اهل شهر دیواندره در شرق کوردستان به یک سال زندان محکوم شد.

بر اساس گزارش، نامبرده به اتهام همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مورد تهدید و ناسزا و هتک حرمت نیروهای امنیتی قرار گرفته است، و در نهایت و طی یک اعلامیه‌ به یک سال حبس محکوم شده است.

قابل ذکر است که نامبرده متاهل بوده و دارای یک فرزنداست و تنها نان آور خانواده خود است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان