سنە/ شهرداری خانه و محل زندگی شهروندان را تخریب کرد

kmmk: پنج‌شنبه ۱۵ آذرماه ۱۳۹۷ خورشیدی، نیروهای شهرداری جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به محله‌های فقیرنشین حومه سنه هجوم برده و خانه و محل زندگی شهروندان را تخریب کردند.

بر اساس گزارش، امروز شهرداری جمهوری اسلامی ایران در سنه، به بهانه اینکه ساخت خانه‌هایی که اجازه ساخت نگرفته‌اند را متوقف می‌کنند، به محلات فقیرنشین حومه شهر سنه گسیل کرده و شش‌خانه و محل زندگی مردم را تخریب کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران پیش‌تر نیز به بهانه و تبلیغات غیرحقیقی خانه و کاشانه خلق کورد را خراب کرده است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان