احضار معلم مریوانی به اداره اطلاعات ایران در سنه

KMMK:

سه شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۳۹۷، اسکندر لطفی  معلم و فعال صنفی معلمان استان سنه به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در سنه احضار و مورد بازجوی قرار گرفته است.

اسکندر لطفی از اعضای موسس انجمن صنفی معلمان استان سنه و بازرس شورای هماهنگی شکلهای صنفی معلمان است که در رابطه با فعالیتاهایش پیشتر نیز چندین بار از سوی نهادهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته است.

وی همچنین به علت تلاش برای برپایی تجمع و تحصن معلمان محل تدریس نامبرده ازسوی دادگاه تخلف اداری جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه به مدت ۳ سال به اردبیل منتقل شده بود.

قابل ذکر است که معلمین کورد در شرق کوردستان در روزهای ۲۲ و ۲۳ آبان ماه با در دست داشتن پلاکارتهای با عناوینی همچون “تحصیل رایگان برای همه شهروندان، عدالت آموزشی، اعطای مدارک بالاتر به معلمان، افزایش حقوق متناسب با تورم، بیمه فراگیر و آزادی معلمان زندانیان ” اعتراض خود را به سیستم آموزشی و شرایط نامناسب معلمین نشان دادند و در این رابطه تعداد زیادی از معلمان به ادارات امنیتی جمهوری اسلامی ایران احضار شده و مورد بازجویی قرار گرفته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان