تداوم بازداشت شهـروندان كورد در شرق كوردستان

Kmmk: كيوان عليايى شهـروند كورد ساكن مهـاباد، از سوى دادگاه انقلاب به ١٢٣ ماه حبس محكوم شد.

كيوان عليايى در تاريخ ٢١ اذر ١٣٩٦ توسط مأموران اطلاعات به اتهـام هـمكارى با احزاب كورد مخالف نظام جمهـورى اسلامى ايران، دستگير شده بود و سپس به زندان مركزى شهـر مهـاباد منتقل شد.

در ادامه خبر قيد شده كه نامبرده در زمان بازداشت و بازجويى تحت شكنجه هـاى شديد روحى و جسمى جهـت اعتراف قرار گرفته و از داشتن تماس با خانواده و هـمچنان حق داشتن وكيل نيز محروم بوده است.

گفتنى است، اين شهـروند كورد در سال ١٣٨٥ به اتهـام هـمكارى با يكى از احزاب كورد اپوزوسيون از سوى اطلاعات سپاه بازداشت و پس از دو ماه با تأمين وثيقه به صورت موقت ازاد شده بود.

هـمچنان قابل توجه است كه فعال مدنى كورد ديگرى به نام سحر كاظمى اهـل سنه از ١٧ مرداد ١٣٩٧ در زندان مركزى شهـر سنه بازداشت شده و هـمچنان بلاتكليف مى باشد.

شايان ذكر است كه در سالهـاى گذشته نيروهـاى امنيتى با هـدف سركوب فعالين مدنى كورد و ايجاد رعب و وحشت در منطقه، هـمواره اين فعالين را به اتهـام هـمكارى با احزاب كورد بازداشت نموده است.

اين در حالى است كه بسيارى از بازداشت شدگان اظهـار نموده اند كه اين اتهـامات هـيچ پايه و اساسى نداشته و اعترافات انان تحت فشار بازجويان و نيروهـاى امنيتى بوده است.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان