بازداشت ٢ رانندە کامیون در سنە

Kmmk:

سه شنبه مورخ ٧ مهرماه ٩٧ خورشيدى دو راننده كاميون به نامهاى ” فؤاد و آزاد امجدى ” كه هر دو برادر و در اعتصاب رانندگان كاميونداران شهر سنه شركت كرده اند از سوى نيروهاى امنيتى جمهورى اسلامى ايران در شهر سنه بازداشت شدند.

به نقل از گزارشى كه آژانس خبرگزارى مكريان تأييد كرده نيروهاى امنيتى با حمله به منزل نامبردگان انها را بازداشت كرده اند.

لازم به ذكر است ، بعد از افزايش سرسام آور قيمتهاى وسايل يدكى كاميونها و هزينه تعميرات بالا و ثابت بودن قيمتها و بيكارى و مطالبات ديگر دليلى براى اعتصاب سراسرى رانندگان كاميونها در ايران گرديد و به همين علت نيروهاى امنيتى با حكم حكومتى از سوى قوه قضائيه دست به بازداشت انها زده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان