بازداشت دست‌کم ۴ شهروند در استان اورمیە  به اتهام همکاری با احزاب کوردستانی

KMMK:
طی روز های گذشته دست‌کم چهار تن از شهروندان در استان اورمیە به اتهام “همکاری با احزاب اپوزیسیون کوردستانی” بازداشت شدند.

این شهروندان پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران  به مکان نامعلومی منتقل شدند.

هویت بازداشت شدگان “انور جنگی”، “حسن ارتنگ”، “آرام خرسندی”، “افسانه خرسندی” عنوان شده است.

قابل ذکر است که انور جنگی در تاریخ ۳ مهرماه در روستای حاجی حسن از توابع میاندوآب، حسن ارتنگ، آرام و افسانه خرسندی نیز در ۴ مهرماه از سوی نیروهای امنیتی ایران در مهاباد بازداشت شدند”.

با وجود گذشت چندین روز از بازداشت این افراد، پیگیری خانواده بازداشت شدگان برای کسب اطلاع از وضعیت فرزندانشان به نتیجه نرسیدە است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان