بی‌خبری از سرنوشت یک شهروند کورد بعد از سه ماه بازداشت

kmmk: باگذشت قریب به سه ماه از بازداشت هوشیار کسرایی شهروند اهل روستای نی از توابع مریوان با توجه به پیگیری‌های خانواده از مراجع قضایی و امنیتی از مکان و دلیل بازداشت این شهروند کورد اطلاعی در دست نیست.
هوشیار کسرایی ٢٠ تیرماه ٩٧ همراه با وریا فرجی از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در مریوان بازداشت شدە بود.
آقای فرجی بعد از یک ماه بازداشت با تودیع وثیقه صدوبیست میلیون تومانی به‌صورت موقت آزادشده بود؛ اما از سرنوشت آقای کسرایی تا کنون هیچ‌گونه اطلاعی به دست نیامده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان