جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

حذف نام درياچه اورميه از كتاب مدارس ابتدائى

Kmmk: بنابر گزارش رسيده، نقشه ى روى جلد كتاب فارسی مقطع دوم ابتدایی كه امسال به چاپ رسيده نام ” درياچه اورميه ” در ان حذف شده و انتقادهاى مختلفى را به همراه داشته است.

۹۷ درصد دریاچه اورميه خشک شده و این دریاچه در حال خشک شدن است، وضعیت نابسامان دریاچه اورميه بر روحیه مردم این منطقه اثر منفی داشته و حذف تصویر آن از کتب درسی نیز باعث ناراحتی مضاعف مردم اورميه و سایر شهروندان شده، این اتفاق همچنین حساسیت و ناراحتی طرفداران محیط زیست را نیز برانگیخته است.

لازم به ذكر است كه ، حذف نام اين درياچه از كتب درسي مدارس عمدى بوده و سياست جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان بر اين اساس بوده كه نام مكانها و سنبل هاى يك ملت را از همان اغاز كودكى از ذهن انها پاك كند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان

Related posts

دانش آموزان روستاهای دهگلان در کانکس درس میخوانند

یک فعال مدنی به حبس تعلیقی محکوم شد

مصدومیت دو کولبر در شهر اشنویه