زانیار و لقمان مرادی به بند سپاه انتقال داده شدند

KMMK:
چهارشنبه ۱۴ شهریورماه ۹۷ مأموران زندان رجایی شهر کرج زندانیان سیاسی محکوم به اعدام زانیار و لقمان مرادی را به بند سپاه منتقل کردند.

این انتقال به بهانه ملاقات با مدیریت زندان صورت گرفته است، این دو زندانی سیاسی کورد به صورت جداگانه به بیرون از بند فراخوانده شده و متعاقبا آنها را به بند سپاه که زیر نظر اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات است منتقل کردند.

انتقال ناگهانی این زندانیان محکوم به اعدام نگرانی هایی را مبنی بر اجرای حکم اعدام آنان بوجود آورده است. از علت انتقال زانیار و لقمان اطلاعی در دست نیست.

قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران قریب به دو ماه پیش در اقدامی تروریستی اقبال مرادی پدر زانیارمرادی را در شهر پنجوین  از توابع جنوب کوردستان ترور کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان