تداوم خودکشی ها/ یک زن جوان در سردشت خودکشی کرد

KMMK :

سه شنبه ۱۳ شهریور ماه سال ۱۳۹۷ ، یک زن جوان به نام شبنم رسولی اهل شهرستان سردشت خودکشی کرد .
بر اساس گزارش های رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان این زن به دلیل مشکلات خانوادگی دست به خود کشی زده و با حل آویز کردن خودش به زندگی اش پایان داده است .
شایان ذکر است که آمار خود کشی ها در شرق کوردستان روبه افزایش است که علت اصلی این پدیده بیشتر به مشکلات خانوادگی،فقر،بی کاری ،نبود یکسانی جنسی و عدالت و فشار های اجتماعی بر می گردد .

جمعیت حقوق بشر کوردستان