آزادی با قید وثیقه فعالان کارگری بازداشت شده شهر سنه

KMMK:
بر اساس آخرین اطلاعات دریافتی و اطلاعیه کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ، بازداشت شدگان شهر سنه که جمعی از فعالان کارگری و کوهنوردی می باشند به اتهام شرکت در مراسم گرامیداشت جان باختگان محیط زیست مریوان شریفباجور و سه تن دیگر از فعالین محیط زیست بازداشت شدەاند.

بازداشت شدگان عبارتند از: ۱- حبیب الله کریمی فعال کارگری ۲-خالدحسینی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ۳- مظفر صالح نیا عضو اتحادیه‌ آزاد کارگران ایران ۴- ولی نصری عضو گروه کوهنوردی ارغوان ۵- علی میزایی ۶- رضا امجدی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری ۷- هاجر سعیدی فعال کارگری ۸- حسین گویلی از اعضای گروه کوهنوردی چهل‌چشمه.

همه بازداشت شدگان امروز چهارشنبه ۱۴ شهریور ساعت سه و نیم با قید ضمانت، و تا تاریح محاکمه به طور موقت آزاد شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان