بازداشت آمنه أوچاك ٨٢ ساله از سوى حكومت تركيه

Kmmk:شنبه ٢٦ آگوست ، آمنه اوچاك ٨٢ ساله كه عضو برجسته تشكل فعاليت مدنى ( مادران شنبه ) از سوى پليس تركيه بازداشت شد.

پليس تركيه با حمله به تجمع مادران شنبه انها را متفرق و چندين نفر را نيز بازداشت نمود.

ديروز شنبه هفتصدمين شنبه تجمع مادران شنبه بود.
مادران شنبه مادران هزاران ناپدیدشدگان دوران سرکوب و خفقان ترکیه در دهه ۹۰ و ٨٠ میلادی شمال كوردستان و تركيه هستند. كه توسط حكومت تركيه به دليل كورد بودن و سیاست سيستماتيك كشته شده اند کە تاكنون از چگونكى ترور و مفقود شدن انها هيچ اطلاعى در دست نيست.

حكومت تركيه با كشتن شهروندان كورد سعى بر ژنوسايد ملت كورد در شمال كوردستان دارد.
لازم به يادآوريست كه آمنه اوچاك در سال ١٩٩٧ نيز بازداشت شده بود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان