ازدواج حدود هزار دختر زیر ۱۸ سال در چهار ماه در استان سنه

KMMK :حسین صومی، مدیرکل ثبت احوال ایران در استان سنه اعلام کرده است که در چهار ماه نخست امسال بیش از ۴۵۰۰ مورد ازدواج در این استان ثبت شده که ۹۷۰ مورد آن (معادل ۲۱ درصد) مربوط به دختران کمتر از ۱۸ سال بوده است.

به گفته آقای صومی، از این میزان ۳۶ مورد هم مربوط به پسران کمتر از ۱۸ سال بوده است.

قابل ذکر است که قوانین حکومت ایران هیچ منعی برای ازدواج کودکان قرار نداده و همین عامل باعث شده که ازدواج افراد زیر ۱۸ سال چنین آمار بالایی به خود اختصاص دهد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان