يك فعال مذهبى اهل سنت اورميه در تركيه ترور شد

يك فعال مذهبى اهل سنت اورميه در تركيه ترور شد

KMMK:
جسد يك فعال سنی مذهبى به نام فرشيد علوى آبگرم “گ ٢٥ ساله و اھل شهر اورميه در تاريخ ٤ مرداد ١٣٩٧ در شهر باش قلعه تركيه پيدا شد

نامبرده يكى از فعالين مذهبى اهل سنت اورميه و در مساجد اين شهر فعاليت تبليغى و به تدريس كلاسهاى عقيده و قران مشغول بود و ٢ سال پيش بعد از اعدام ٢٥ جوان كورد اهل سنت و بازداشت ديگر فعالين مذهبى وى به تركيه مهاجرت كرد . او به عنوان پناهنده سازمان ملل در تركيه سكونت داشت ولى طبق گزارش اين منبع در تاريخ ١٢ تير از شهر وان شمال کوردستان ربوده و جنازه اش در باش قلعه پيدا شد.

حكومت جمهورى اسلامى ايران فعالان مذهبى اهل سنت را تحت اتهام وهابيت بازداشت و براى انها پرونده سازى مى كند تا با حكمهاى سنگين و اعدام روبرو شوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان