بی‌خبری از سرنوشت ٣١٠٢ ایزدی اسیر بعد از سپری شدن چهار سال

KMMK: طبق آمار نهادهای حکومت اقلیم کوردستان از سرنوشت ۴٨ درصد ایزدی‌هایی که حین حمله داعش به شنگال از سوی این گروهک تروریستی ربوده شدند خبری در دست نیست

بنا بر آمار رسمی سازمان‌های حکومت اقلیم در حمله داعش در سوم اوت ٢٠١۴ به شنگال هزاران کورد ایزدی جان‌باخته و ۶۴١٧ ایزدی هم از سوی عناصر داعش ربوده شدند.

خیری بوزانی از مسئولان ایزدی در وزارت اوقاف و امور مذهبی جنوب کردستان در رابطه با وضعیت ناپدیدشدگان با افکار عمومی در میان گذاشت.

به گفته وی از مجموع ۶۴١٧ نفر ایزدی ربوده‌شده در ٣ اوت ٢٠١۴، تنها ٣٣١۵ نفر نجات‌یافته‌اند و از سرنوشت ٣١٠٢ تن ۴٨.٣ درصد ربوده‌شدگان خبری در دست نیست.

آخرین آمار ارائه‌شده مسئولان امور ایزدی‌ها -مورد تأیید سازمان ملل- به این شرح است:

 • – تعداد کل ایزدی‌ها در عراق و حکومت اقلیم کوردستان بالغ‌بر ۵۵٠ هزار نفر است.
 • – ٣۶٠ هزار نفر ایزدی پس از حمله تبهکاران داعش در سوم اوت ٢٠١۴ پناهنده شده‌اند.
 • – ١٠٠ هزار ایزدی از عراق و اقلیم کردستان خارج‌شده‌اند.
 • – داعش در دومین روز حمله به شنگال (۴ اوت ٢٠١۴)، ١٢٩٣ ایزدی را به کشتارجمعی است.
 • – تاکنون ۶٩ گور دسته‌جمعی در شنگال کشف‌شده‌اند، ده‌ها گور جداگانه هم کشف گردیده است.
 • – داعش پس از حمله به شنگال ۶٨ عبادتگاه، مزار و مکان مذهبی ایزدی‌ها را تخریب کرده و منهدم نمود.

فرزندان یتیم ایزدی‌ها

 • پس از حمله داعش به شنگال ٢٧۴۵ کودک ایزدی یتیم شده‌اند.
 • – ١٧۵٩ کودک بی‌پدر شدند.
 • – ۴٠٧ کودک بی‌مادر شدند.
 • – ٣٨٩ کودک هم مادر و هم پدر خود را از دست دادند.
 • – والدین ٢٢٠ کودک هنوز هم اسیر چنگال داعش هستند و آزاد نشده‌اند.

آمار ایزدی‌های ربوده‌شده از سوی داعش

 • درمجموع ۶۴١٧ ایزدی در حمله داعش ربوده‌شده‌اند.
 • – ٣۵۴٨ زن
 • – ٢٨۶٩ مرد

از ٣١٠٢ ایزدی در چنگال داعش هیچ خبری در دست نیست.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان