کرماشان/ ادامه اعتراض و اعتصاب رانندگان اتوبوس‌ها

kmmk: روز شنبه ٦ مردادماه ۱۳۹۷ خورشیدی، رانندگان اتوبوس‌های درون‌شهری کرماشان دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زدند.

رانندگان اتوبوس‌های کرماشان امروز با نرفتن به سرکارشان به حقوق تعیین‌شده از سوی شهرداری و ناوگان عبور و مرور درون‌شهری اعتراض کردند.

با افزایش مشکلات اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی ایران و تشدید تحریم‌های اقتصادی بر ایران، قیمت وسایل صنعتی و خوراکی و تمامی نیازمندی‌های جامعه دو برابر افزایش داشته‌اند اما حقوق کارگران و طبقه کم‌درآمد جامعه تغییری نکرده است و به حال خود باقی است، این در حالی است که هرساله میزان سرانه و درآمد و میزان رکود اقتصادی ایران مشخص می‌شود.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان