اعمال فشار و پرونده سازی برای فعالان کارگری در شهر سنه

kmmk: دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه، به چند تن از فعالان مدنی و کارگری این شهر اعلام کرده است که در روز ۱۳ مرداد باید در دادگاه حاضر شوند.

“یدالله صمدی” و “جمیل شهابی” و” آرمین شریفه”  به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در شعبه ۱۰۹ دادگاه تجدید نظر و از سوی دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام اسلامی و ارتباط با احزاب کوردستانی در دادگاه انقلاب برای این سه نفر پرونده جدیدی تشکیل شده است.

بر این اساس بایستی روز سیزدهم مرداد ماه سال جاری در ساعت مقرر مندرج در ابلاغیه به شعب مذکور جهت محاکمه حضور بیابند.

قابل ذکر است که: این فعالان کارگری کورد به دلیل مشارکت در مراسم روز جهانی کارگر در روز ۱ ماه می بازداشت شده بودند و پس از گذشت ۱۵ روز با تودیع وثیقه آزاد شده بودند، اما برای بار دوم دادگاه انقلاب برای این افراد پرونده جدیدی تشکیل داده و از آنها خواسته است که در زمان تعیین شده در دادگاه حضور داشته باشند.
پرونده سازی و ساختن اتهامات واهی برای شهروندان در سیستم دادپروری جمهوری اسلامی ایران پدیده جدیدی نیست و به منظور مجازات فعالان مدنی در اتهام سازی و پرونده سازی دست بالا را دارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان