فعالان و‌ کنشگران محیط زیست: محیط زیست مریوان در خطر است

KMMK:تخریب و قطع درختان جنگلی مریوان در شرق کوردستان به شدت ادامه داشته و روند رو به گسترشی به خود گرفته است. قطع در در سکوت کامل ادارات و سازمان‌های مسئول، به امری عادی برای مردم و مسئولین تبدیل شده است. بی شک تداوم این روند، در آینده‌ای نە چندان دور، نابودی تمامی جنگل‌ها و تبدیل آن‌ها به زمین‌های بی‌سود و غبارخیز را در پی خواهد داشت.

” تپه بازرگان”، یکی از نواحی است که با قطع درختان و‌نابپدی زیست محیط آنجا روبرو شده است این در حالیست که روزانه بولدوزر به تخریب ان می‌پردازد و دادگاه حکومت ایران در شهر مریوان کاملا به ان مشرف بوده و از جانب مدعی العموم قابل رؤیت است، اما کوچکترین عکس العملی نشان نمی‌دهد.
چنین تخریبی در گرداگرد شهر به این نظر می انجامد که امیدی به حفظ جنگل‌های نقاط دور دست و خارج از دید مسئولین حکومتی نیست. امری که در شماری از شهرها و مناطق ، پیامدهای زیانبارش را اینک می‌توان مشاهده کرد.
با این توصیف اینک برای مردم و کنشگران محیط زیست این سوال پیش می‌آید کە حقیقتا وظیفه و رسالت ادارات مربوط و در رٲس آنان ادارهٔ منابع طبیعی و محیط زیست، چیست و اساسا آن‌ها چرا و دربرابر ادای کدام وظیفە حقوق دریافت می‌کنند؟

اینک ما شماری از انجمن‌های مردم نهاد و کنشگران فرهنگی و زیست محیطی، مراتب نگرانی شدید خود را اعلام داشته وظیفۀ خود می‌دانیم کە مردم و مسٶلینِ بی‌توجە، سهل انگار و کاهل را شریک جرم مستقیم تخریب گران و جنگل خواران بدانیم و خواهان محاکمه و مجازات همهٔ آن‌ها باشیم. اینان همگی در این وضعیت بغرنج، چشمان خود را بر غارت منابع طبیعی کشور بستە‌اند. پس مستقیم و غیر مستقیم در این جنایات نابخشودنی دخیل‌اند.
مضافاً اینکه با صدای رسا اعلام می‌نماییم کە هرگز اجازه نخواهیم داد، عده‌ای فرصت‌طلب، هستی و آیندهٔ ما و نسل‌های بعد را بر باد دهد.
خلاصه اینکه: همگان مستحضرند با توجه به قرار گرفتن جنگل‌های زاگروس در کمربند خشک زمین و گرم شدن روز افزون این کرهٔ خاکی، عملاً احیای مناطق تخریب شده غیر ممکن است. بنابراین بهترین و کم هزینه ترین راه، “حفاظت از جنگل‌های موجود است”.
با توجه به این واقعیت‌ نگران کننده، پنهان نمی‌کنیم که صبر ما به سر آمده و نسبت به تداوم این وضعیت شدیدا هشدار می‌دهیم. ما در تداوم احساس مسئولیت نسبت به آیندهٔ این سرزمین، صراحتا اعلان می‌کنیم کە اگر این سیر قهقرایی ادامه یابد، سکوت نکرده و از همه ظرفیت های قانونی موجود برای توقف این جنایات آشکار، استفاده خواهیم کرد. چرا که راهی را که جنگل خواران و زمین خواران و شماری از مسئولین امر در پیش گرفته‌اند، آغاز نابودی آینده و منابع نسل‌های آیندە است. ما مصمم هستیم در مقابل این جنایات با توسل به گزینه‌های قانونی، گام‌های اساسی و عملی برداریم و بی‌شک دیگر سکوت بر خود روا نمی‌داریم.

انجمن صنفی معلمان کوردستان- مریوان، انجمن ادبی- فرهنگی مریوان، کانون علمی ـ فرهنگی رونان، انجمن هنری- فرهنگی ڤەژین، انجمن فرهنگی-ادبی روجیار، انجمن صنفی مسئولین فنی و کنترل کیفیت مریوان و سروآباد، اتحادیە ماموستایان دینی مریوان و هورامان(یمامە)، انجمن ژیانەوە
کانون سلامت ژین
و شماری از کنشگران زیست محیطی و اجتماعی مریوان

جمعیت حقوق بشر کوردستان