یک کولبر دیکر کورد جان سپرد

KMMK:چهارشنبه ۱۳ تیرماه سال ۱۳۹۷هجری شمسی یک کولبر کورد با نام منصور سهرابی در عین کولبری بر اثر فشار خون بالا سکته کرده و جان خود را از دست می دهد.

این کولبر کورداهل روستای نودشه از توابع شهر پاوه و ۵۰ سال سن داشته و درای سه فرزند است . این کولبر کورد به دلیل سختی بیش از حد راه و سنگینی بارش در اثر فشار خون بالا دچار ایست قلبی می شود و درجا جان خود را از دست می دهد .

شایان ذکر است که شرق کوردستان از لحاظ منابع طبیعی و زیرزمینی ثروت عظیمی را در خود جایی داده است اما به دلیل سیاسیت تبعیض، تحریم های پی درپی حکومت مرکزی و ضعف مدیریتی این منطقه به یکی از مناطق فقیر  مبدل گشته است و از این رو بی کاری ،کم درآمدی و فقر، کارگران و کاسبکاران را به شغل های خطرناک و زیانباری مثل کولبری واداشته است که نه تنها شرایط کار و مناطق و محلات این کار شدیدا خطرناک می باشد خود نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران اغلب با کمین کردن و شلیک مستقیم به سوی این کولبران بلای جان این قشر از جامعه شده اند .
جمعیت حقوق بشر کوردستان