افزايش فشارهاى اداره اطلاعات شهر اشنويه بر روى خانواده يك زندانى سياسى كورد

افزايش فشارهاى اداره اطلاعات شهر اشنويه بر روى خانواده يك زندانى سياسى كورد

KMMK
روز شنبه ٩ تير ماه ١٣٩٧ شمسى، نيروهاى اداره اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر اشنويه در شرق كوردستان، به منزل پدر هدايت عبدالله پور زندانى سياسى كورد حمله نموده و به جستجوو گشتن درون منزل پرداختند.
لازم به ذكر است كه نيروهاى اطلاعات پس از جستجو و تفتيش منزل نامبرده، برادر اين زندانى سياسى را كه نامش فرهاد عبدالله پور است دستگير و به محلى نامعلوم منتقل نمودند.
بر اساس اين خبر، خانواده اين زندانى سياسى از ترس دستگيرى خودشان، جرأت سر زدن به اداره اطلاعات و پيگيرى سرنوشت فرهاد كه دستگير شده، را نداشته اند.
هدايت عبدالله پور زندانى سياسى كورد، فرزند ابوبكر در ٢٨ ديماه ١٣٩٦ شمسى براى دومين بار در دادگاه انقلاب اروميه محاكمه و به تهمت محاربه و همكارى با يك حزب كوردستانى مخالف حكومت، به اعدام محكوم گرديد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان