به آتش کشیدن مراتع و جنگل‌های شرق کوردستان

kmmk: طی چند روز گذشته از سوی عوامل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، ارتفاعات «دوزین» از توابع بانه در شرق کوردستان به‌صورت تعمدی به آتش کشیده شده و جاندارانی بسیاری ازجمله لاک‌پشت‌ها و دیگر جانوران موجود در این منطقه، در این آتش قهری نیروهای نظامی سوختند.

جمهوری اسلامی ایران به‌صورت متداوم و هدفمند در حال نابود کردن محیط‌زیست شرق کوردستان به اشکال متفاوت و راه‌های متعدد است. به‌طوری‌که: حتی به جانوران و موجودات زنده رحم نکرده و در حال ترویج و عادی سازی نابود کردن و به آتش کشیدن منابع زیست‌محیطی میباشد.

جای بسی تأمل است که: هدف اصلی حکومت، ایجاد فشار بر اهالی مناطق کوهستانی بوده تا دامداران و ساکنان این مناطق را مجبور به جلای وطن نمایید تا بدین ترفند پایگاه‌های نظامی خود را در ارتفاعات شرق کوردستان فزونی داده و در پس این عمل هم جنگل‌های کوردستان را نابود کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان