مرگ کارگر اهل تکاب بر اثر سقوط از ارتفاع

KMMK:به علت عدم ایمنی در محیط کار، یک کارگر مخابرات به نام ” محمود حسنی آقابیگ ” کە،قربیب بە یک ما قبل بر اثر سقوط از دکل هشت متری مخابراتی دچار مصدومیت شدید شده بود، روز جمعه برابر با یازدهم خرداد ۱۳۹۷ خورشیدی، در بیمارستانی در شهر تبریز جان خود را از دست داد.

محمود حسنی آقا بیگ متأهل و دارای دو فرزند بوده که در بخش مخابرات روستای ادارەی مخابرات شهر تکاب مشغول به کار بوده است.

نبود آموزش مناسب و وسایل مورد نیاز ایمنی محیط کار هر ساله جان صدها کارگر را در ایران و شرق کوردستان می گیرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان