بازداشت محمد نوری‌زاد و همراهانشان که به ملاقات خانواده حسین پناهی رفته بودند

KMMK:امروز سه شنبه هشتم خرداد ، محمد نوری زاد و مجموعه فعالانی که همراه وی بودند، بعد از خروج از منزل خانواده حسین پناهی در خارج از روستایی قروچای، توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

محمد نوری‌زاد، حسن موسوی، امیر علی‌ مرادی، روزبه اکرادی، حوریه فرج زاده، داود فرهادپور و همسرش و ترانه مرادخانی از جمله کسانی هستند که ساعتی پیش توسط نیروهای امینتی بازداشت شده اند. این افراد برای دیدار با خانواده رامین حسین‌پناهی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام به منزل خانواده این زندانی سیاسی در سنه شرق کوردستان رفته بودند.
قابل ذکر است که جمهوری اسلامی ایران رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کورد را به اعدام محکوم کرده و خطر اعدام زندگی این جوان کورد را تهدید می‌کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان