زخمى شدن دو كولبر در پيرانشار

Kmmk: عصر روز شنبه ۱۵ ارديبهشت ماه، یک كولبر به نام «رحمان تفاخر» هنگام كار كولبرى بر اثر سقوط از ارتفاع زخمى شد.

به نقل از یک منبع ‌آگاه: «گروهى از كولبران در كمين نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى گرفتار شده و به سوى انها تيراندازى ميكنند، سپس رحمان از كمين اين نيروها خود را نجات داده و در منطقه اى به نام «باسكى – بوزان» از یک ارتفاع به پايين پرتاب ميشود و دو تا از دنده هاى قفسه سينه اش شكسته و صورتش نيز زخمى مى گردد.»

اين منبع اشاره كرد كه: «همزمان برادر همين كولبر كورد از سوى نيروهاى جمهورى اسلامى بازداشت و شديداً شكنجه و زخمى می شود.»

جمعيت حقوق بشر كوردستان