شانزدهمین روز از اعتصاب سراسری شهر بانه

KMMK: در شانزده روز گذشته بازاریان و کسبه شهر بانه در اعتراض به بسته شدن گذرگاه‌های مرزی میان شرق و جنوب کوردستان که تنها روزنه امید کسبه و کولبران و بازاریان بود همچنان باهدف افزایش عوارض گمرکی از سوی دولت، شهر بانه و پس‌ازآن شهرهای مرزی همچون جوانرود، مریوان، سقز، دیواندره و پیرانشار با بستن مغازه‌ها و پهن کردن سفره خالی در سطح شهر اعلام اعتصاب سراسری کرده که این اعتراض همچنان ادامه دارد.

بر اساس گزارش منابع محلی: شهر اورمیه نیز به شیوه دیگری به اعتصابات پیوسته است.
قابل‌ذکر است: که شرق کوردستان بااین‌وجود که از منابع محکم اقتصادی طبیعی برخوردار است و یکی از نادرترین مناطق جغرافیای سیاسی ایران است که دارای آب شیرین و نیروی کشت و زرع و سرشار از انواع منابع زیرزمینی است، بااین‌وجود سیاست تبعیض‌آمیز و گسترش فقر و گرسنگی و تحریم اقتصادی شرق کوردستان، این مناطق را تبدیل به یکی از بیکارترین مناطق جغرافیای سیاسی ایران کرده و در مقابل خشم و ستم دولتمردان جمهوری اسلامی ایران قرارگرفته است.

همچنین در مقابل این‌همه استعمار مردم تنها با بستن مغازه و بازار که هیچ‌گونه سودی در این کار برای آن‌ها نمانده به‌صورت مدنی و آرام اعتصاب کرده‌اند، اما با انتقال نیروهای گارد ویژه و ضد شورش به مردم گرسنه حمله‌ور شده و تمامی این شهرها ملیتاریزه شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان