حمله نيروهاى انتظامى به روستاى نى در مريوان

حمله نيروهاى انتظامى به روستاى نى در مريوان

گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان از یورش صدها نیروی نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران به اهالی روستای نی در مریوان خبر داده است.

چند روز قبل از روز نوروز وزارت اطلاعات جوانان این روستا را احضار و تهدید نموده است در صورت هرگونه برگزاری مراسم نوروز باشدیدترین برخورد مواجه می شوند.
روستای نی هرسالە مراسم نوروز را با شکوه برگزار کردە ولی امسال از برگزاری این مراسم ممانعت بە عمل امده است.
گزارشگر kmmk در ادامە گزارش میدهد. یک روز پیشتراز برگزاری مراسم نوروز در این روستا فضای روستا به شدت امنیتی شده و از عبور و مرور و تجمع مردم به شدت جلوگیری میشد.
اهالی روستای نی بسان هر سال، روز نوروز اقدام به برگزاری مراسم نوروز نموده که با یورش نیروهای نظامی جمهوری اسلامی مواجه می شوند.
مردم روستا به دفاع از خود پرداخته و به وسیله وسایل ابتدایی از جمله سنگ و چوب به مقابله به این تعرض میپردازند.

نیروهای نظامی زمانیکه با دفاع مردم روبرو میشوند از شهرهای همجوار اقدام به اضافه کردن نیروهای ضد شورش نموده و با گاز اشک آور تمامی روستا را هدف قرار میدهند.
گاز اشک کار و ضعیت کودکان و کهنسالان روستا را به مخاطره انداخته و مردم برای کم کردن تاثیر این گاز، از سوزاندن لاستیک استفاده میکنند.
گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان در ادامه می افزاید که توسط نیروهای امنیتی سه شهروند به نامهای” محمد، زانیار، ریبوار”بازداشت و از سرنوشت انان اطلاعی در دست نمی باشد.
فضای روستای نی تا کنون هم ملیتاریزه بوده و آمد وشد از روستاهای اطراف و شهر مریوان به این روستا با تدابیر شدید امنیتی صورت میگیرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان