فعال زن کورد جهت تحمل حبس خود را به زندان معرفی کرد

ک م م ک:  ۲۳ بهمن ماه سال جاری یک زن فعال مدنی کورد با نام “کبری خالندی” در شهر مهاباد خود را جهت تحمل محکومیت حبس ۲ ماه و نیمه خودرا به زندان مهاباد معرفی کرد.

کبری خالندی در ۱۹ شهریور سال جاری از سوی نیروهای امنیتی در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی بر ضد کشتار کولبران در میدان “چوارچرا” مهاباد بازداشت شده بود و پس از طی مراحل بازجویی از سوی دادگاه شهر مهاباد به تحمل ۲ ماه و نیم حبس محکوم شده بود و در روز ۲۳ بهمن ماه خود را به زندان مهاباد جهت تحمل دوره محکومیت معرفی کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان